Осемте степени на Йога

Осморният път на Раджа Йога:

  • Яма - себеовладяване или правила за обществено поведение (между отделните личности).
  • Нияма - ограничение или кодекс на личностното поведение (вътрешноличностна самодисциплина).
  • Асана - телесни положения или пози, упражнения.
  • Пранаяма - контрол върху дишането или ритъма на дишане.
  • Пратияхара - оттегляне на сетивата или "откъсване" (относителна независимост на ума от сетивата).
  • Дхарана - съсредоточаване на мисълта.
  • Дхиана - медитация (процес на вникване в същността на обекта на съсредоточаване).
  • Самадхи - самореализиране или просветление (състояние на пълно вникване в същността на този обект).